Monica Asplund

23

"Delaktighet- välmående- ärlighet"

Ekonom, pälsdjursfarmare, jordbrukare och kanslisekreterare.
Företagsliv och byggande intresserar.
Jag värnar om allas välmående, men speciellt om barns och ungas. Vi måste ge barnen meningsfulla fritidssysselsättningar och hålla utbildningen på en hög nivå så att barnen får en bra grund att stå på.

Namn: Monica Asplund
Födelseår: 1962
Kommun: Korsholm
Hemort: SOLF
Titel: Sekreterare
E-post: moas@agrolink.fi
Tel: 0505952501
Medlem i :

Viktiga politiska frågor