Daniel Asplund

91

"Se det fina i Jeppis, närheten till allt. Satsa på all typ av förebyggande verksamhet. Hållbarhetsfokus i alla led. Minimera slöserier enlig Lean. Staden ska vara en bra arbetsgivare."

Jag är uppvuxen i en företagarfamilj och intresserad av företagande, ledning och utveckling av all verksamhet. Att utveckla och förbättra verksamheter är för mig det intressantaste som finns. I Österbotten är vi invånare drivande, framåt och flitiga och det skall vi bygga vidare på. Genom ett framgånsrikt näringsliv skapar vi arbetsplatser, skatteintäkter och kan upprätthålla servicnivån i Staden.

Jag är också intresserad av samhällsutveckling och har i ungdomen varit aktiv i SU, UF föreningar, SvenskaÖsterbottensUngdomsförbund. I tidigare hemorten har jag suttit i Utbildningsnämnden och som suppleant i Byggnadsnämnden.

Namn: Daniel Asplund
Födelseår: 1976
Kommun: Jakobstad
Hemort: Jakobstad
Titel: Kvalitets, Miljö och Eftermarknadschef
Tel: 0505488754

Viktiga politiska frågor

Välmående kommuninvånare

Vi skall ta hand om varandra och skapa förutsättningar för alla att må bra. Resurser skall satsas på alll typ av förebyggande verksamhet för att minimera framtida utmaningar och efterföljande kostnader.

Läs mer i vårt valprogram ›

Föregångare på klimat och miljö

I Österbotten tar vi hand om naturen och miljön och vi skall vara föregångare och visa andra hur man lever och fungerar hållbart.

Läs mer i vårt valprogram ›