Augusto Asis de Barros

647

Jag vill jobba för ett multikulturellt Helsingfors där alla har samma jobb- och studiemöjligheter, och psykiskt välmående tas på allvar. Helsingfors ska vara en miljövänlig och hållbar stad med god och förmånlig kollektiv trafik.

Namn: Augusto Asis de Barros
Kommun: Helsingfors
Titel: Studerande, Medlem i SU:s styrelse i Helsingfors