Emina Arnautovic

14

" Närpes är vi alla, tillsammans! "

”Om du lägger dig på kvällen med vetskap om att du har gjort ditt bästa, att du står bakom ditt agerande och tar ansvar för det, då är det lättare att leva, dotter min.”

Så här svarade min far när jag som tonåring frågade honom hur han mår efter en tuff dag på jobbet.

Och här är jag. 35 år senare med dessa ord fortfarande som ledstjärna både i politiken och i vardagen. Jag bor inte längre i Bosnien och Hercegovina utan har fått ett nytt hemland, Finland, som ger oss så många flera verktyg att påverka, att göra vårt bästa för att bygga en bättre framtid.

För mig betyder Närpes trygghet, samhörighet och handlingskraft. Detta är mitt hem och redan år 2008 beslöt jag mig att nu är det dags att göra det min far lärde mig att göra: påverka med de verktyg jag har och göra mitt bästa - inte bara för sig själv utan för andra också!

Jag ställer mig er till förfogande i kommunalvalet nu för fjärde gången. För att jag är modig, handlingskraftig och passionerad. Efter tre perioder i fullmäktige frågade jag mig: Vill jag och orkar jag fortsättningsvis göra mitt bästa, stå bakom mitt agerande och ta ansvar för vårt Närpes? Och svaret är JA!

För Närpes är vi alla, tillsammans!

Namn: Emina Arnautovic
Födelseår: 1971
Kommun: Närpes
Hemort: Närpes
Titel: Intgrationssakkunnig, projektledare
E-post: emina.arnautovic@narpes.fi
Tel: 040 451 6893

Viktiga politiska frågor

Välmående kommuninvånare

Delaktighet och inkludering

I ett demokratiskt samhälle är alla människor lika värda och alla har en reell möjlighet till delaktighet. Därför anser jag att Närpes stad ska satsa mera på interaktion med våra invånare, inkludering och delaktighet.

Tillgänglighet av olika serviceformer för äldre, men i synnerhet av digitala tjänster. Alla våra invånare, oavsett vilket modersmål de har, könsidentitet, ålder eller funktionsvariation ska känna sig inkluderande och involverade i samhället. Stadens personal ska också i större skala vara delaktig i de frågor som berör deras arbetsliv.

Läs mer i vårt valprogram ›

Ungas välmående

Ungas välmående

Vi ska lyssna in vad våra unga behöver för att må bra.

Det behövs hittas en lösning så att elevvården kan finnas i kommunerna. Vi ska stödja föräldrarna i deras ork och strävan av att hjälpa sina barn.

Ett systematiskt samarbete med tredje sektorn och organisationer som kan vara stöd och hjälp i förebyggande arbete i kommuner.

Staden ska i större utsträckning be om ungdomarnas åsikt om olika ärenden som behandlas. Ungdomsfullmäktige borde få en representant i stadsstyrelse som har närvaro- och yttranderätt.

Läs mer i vårt valprogram ›

Kultur

Kultur

Konst- och kulturverksamheten är viktigt för människans välbefinnande. Dessa verksamhetsformer borde tydligare vara utskrivna i stadens strategi och andra styrdokument, som en viktig och förebyggande åtgärd för invånarnas välbefinnande.

Alla våra invånare ska ha likvärdiga möjligheter att utöva och uppleva konst och kultur. Jag tror att konst och kultur förenar och ger en positiv framförhållning till varandra och till samhället. Därför ska vi stödja den kulturella sektorn i en större utsträckning.

Läs mer i vårt valprogram ›