Mikael Appel

8

"Tillsammans."

En idérik Österbottning med stort intresse för samhällsutveckling.

Namn: Mikael Appel
Födelseår: 1975
Kommun: Malax
Hemort: Malax
Titel: Polis / Kommunikationschef

Viktiga politiska frågor

Idrott och motion

Genom att erbjuda idrott och motion och göra den tillgänglig för alla skapar vi ett välmående samhälle där alla mår bra och sjukdomskostnaderna är låga. Via idrotten skapar vi sysselsättning åt barn, unga och vuxna.

Läs mer i vårt valprogram ›

Klimatsmart kommun

Vi har mycket att jobba med inom det klimatsmarta tänkanden och just därför är det en sak som intresserar mig. Klimatsmart tänkande skapar nya tillfällen till arbete och fokuserar på det lokala.

Läs mer i vårt valprogram ›

Världens barnvänligaste land

En satsning på barn (och unga) är en satsning på framtiden. Välmående barn och unga ger välmående vuxna. Ett barn som växt upp i en trevlig och trygg omgivning kommer troligen att senare i livet söka sig tillbaka till sina hemknutar.

Läs mer i vårt valprogram ›