Rasmus Anttila

19

"Tillsammans gör vi morgondagen bättre"

Jag är 21 år gammal, och studerar för tillfället till tradenom på yrkeshögskolan Novia. Till mina fritidssysselsättningar hör bland annat cykling och golf.

Jag vill jobba för ett Åbo som satsar på det mentala välmåendet, där var och en ska ha rätten till att bygga upp sig i en så trygg miljö som möjligt.

Namn: Rasmus Anttila
Födelseår: 1999
Kommun: Åbo
Hemort: Åbo
Titel: Studerande
E-post: rasse.anttila@gmail.com
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Välmående kommuninvånare

Det är klart att vi lever i ett prestationssamhälle, på både gott och ont. Prestationssamhället behöver vi för att kunna utmana och utveckla oss själva, men ändå är det många som mentalt faller. Lägre tröskel behövs för att kunna och för att särskilt våga söka hjälp.

Läs mer i vårt valprogram ›

Den bästa skolan

Var och en ska ha möjlighet att utbilda sig till det de själva vill. Utbildningen är någonting vi ska vara stolta över, nu och i framtiden.

Läs mer i vårt valprogram ›