Antti Koivukangas

111

"Folk har en tendens att lyssna när jag pratar. Gör även du din röst hörd!"

Infödd samt både ut- och inflyttad Jakobstadsbo som vandrat den långa vägen via Kråkholmen till Baggholmen. Resan har gått via studier i Åbo och Vasa och en lång karriär inom public service på Svenska Yle till dagens yrkesvardag inom kommunikation och marknadsföring på Snellmans.

Sjunger i Sångarbröderna, löper i skogen, extraknäcker som programledare och konferencier samt tränar juniormålvakter i stadens röda fotbollslag. Resten av tiden ägnas åt familjen, som består av sambo, två söner och en Jack Russel-terrier.

Namn: Antti Koivukangas
Födelseår: 1978
Kommun: Jakobstad
Hemort: Jakobstad
Titel: kommunikationsplanerare, politices magister
E-post: anttimikaelkoivukangas@gmail.com
Tel: +358408691293

Viktiga politiska frågor

Företagande och sysselsättning

Det ekonomiska läget var inte lätt för staden innan pandemin och är knappast helt okomplicerad under de kommande fyra åren. Ett regionalt samarbete mellan kommunerna och näringslivet skapar fortsatt goda förutsättningar för företag att etablera sig och fortsätta växa. En välskött ekonomi tryggar möjligheterna för oss att kunna göra allt det övriga roliga vi gärna som kommun vill klara av.

Läs mer i vårt valprogram ›

Idrott och motion

Idrotten och motion har alltid legat mig nära hjärtat. Från min första fotbollsträning i Bonäs skola som 6-åring via min yrkesaktiva karriär inom sportjournalistiken till mitt värv som tränare för två juniorgrupper i FF Jaro år 2021. Kommunen bör se till att alla invånare har möjligheter att röra på sig och vara aktiva, oberoende av ålder. Idrotten och motionsverksamheten har också en viktig social funktion i välmåendet och en stark förebyggande verkan när det kommer till folkhälsan. Varje euro vi satsar på idrott och motion är en investering som ger avkastning på längre sikt.

Läs mer i vårt valprogram ›

Den bästa skolan

Utbildningsfrågorna kommer under de följande fyra åren att få allt större vikt i det kommunala beslutsfattandet. Som beslutsfattare måste vi se till att skapa de bästa förutsättningarna för alla barn och ungdomar till en trygg och meningsfull skolgång, ända från småbarnspedagogiken upp till yrkesutbildningen och gymnasiet. Det inkluderar frågor som rör skolbyggnaderna, trafikarrangemangen vid skolvägen och möjlig hobbyverksamhet i anknytning till skoldagen.

Läs mer i vårt valprogram ›