Antti Jääskeläinen

687

Kandidaten har ännu inte fyllt i all information på sidan.

Du kan läsa mer om kandidaten på finska.

Namn: Antti Jääskeläinen
Födelseår: 1971
Kommun: Helsingfors
E-post: jaaskelainen2012@gmail.com
Tel: 0445476595