Antonia Bäckman

654

"Ett hållbart Helsingfors är den enda vägen framåt"

Jag vill jobba för ett Helsingfors där hållbart tänkande är en självklar del av all beslutsfattning. Hållbarhet skall inte endast vara något extra man tar i beaktande, utan med i grunden av allt man gör som stad.

I mitt jobb som elbilismspecialist har jag fått en djup förståelse för hur positiv inverkan fossilfria fordon kan ha på både hälsan och miljön, och jag vill se ett Helsingfors där fossilfri trafik uppmuntras på bästa sätt.

Namn: Antonia Bäckman
Födelseår: 1994
Kommun: Helsingfors
Hemort: Helsingfors
Titel: Ekon.mag, elbilismspecialist
E-post: antoniabjbackman@gmail.com
Tel: 0400366295
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Föregångare på klimat och miljö

Att jobba för ett hållbart Helsingfors är en självklarhet. Det är viktigt att komma ihåg att hållbarhet omfattar ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter, som alla stödjer varandra. Helsingfors har all möjlighet att bli föregångare inom klimat och miljö, men det händer inte utan ett starkt engagemang. Kommunerna kommer att spela en central roll i att göra Finland klimatneutralt tills år 2035, och Helsingfors bör vara en föregångare för de andra kommunerna.

Hur gör vi då detta?

För att stödja klimatneutralitet och ökad biodiversitet måste staden ta starka initiativ då det kommer till förnybar energi, fossilfri trafik samt naturskyddsåtgärder.

Förnybar energi är både mindre förorerande och mer ekonomiskt i längden. Genom att förflytta oss från användningen av fossila bränslen i uppvärmning och energi i byggnader och hem kan vi ta ett stort kliv mot klimatneutralitet.

Fossilfri trafik kan uppnås om man stödjer både kommunaltrafikens utveckling och el- och gasbilar. I kommunaltrafiken behövs tillräckligt med rutter och alternativ, så att trafiken kan minska i staden och därmed även utsläppen. De som använder fossilfria fordon, t.ex. el- eller gasbil, skall enkelt kunna ladda fordonet. Med en innovativ och miljöfrämjande parkeringspolitik kan man vidare gynna de hållbara fordonen.

Naturskyddsåtgärder i staden är viktiga för biodiversiteten och för naturens hälsa både på land och i havet. Vi vet att biodiversiteten hela tiden försämras på grund av människors levnadssätt, och att Östersjön mår väldigt dåligt, och detta borde vi i Helsingfors på lokal nivå motverka. Innovativa initiativ för naturskyddsåtgärder bör understödas, t.ex. genom ekonomiskt stöd. Detta kan röra sig om projekt där man odlar endemiska växter för att hjälpa pollinatörerna på traven, eller projekt, likt Satakolkyt, där man uppmuntrar till skräpupplockning på Helsingfors stränder.

Läs mer i vårt valprogram ›