Jennifer Antfolk

13

"Ett jämlikt Närpes där alla får vara delaktiga"

Mitt namn är Jennifer, 22 år gammal och bor i Rangsby. Fick min kombiexamen som närvårdare 2018. Studerar nu vid Yrkeshögskolan Novia i Vasa till hälsovårdare.

Jag är Saab-entusiast och kattälskare, har två raskatter och åker på utställningar med ena. Jag har varit ledamot i fyra år i Närpes ungdomsfullmäktige där jag på senare tid fungerat som ordförande. Föreningsaktiv i Rangsby ungdomsförening . Orienterar och fungerar som juniorledare i NOK.

Namn: Jennifer Antfolk
Födelseår: 1999
Kommun: Närpes
Hemort: Närpes
Titel: Studerande
E-post: jennifer.antfolk@outlook.com
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Ungas välmående

Ungdomars ökade psykiska ohälsa och ökade droganvändning är oroväckande och Närpes bör jobba för att främja de ungas välbefinnande och välmående.

Unga bör ges chansen att vara delaktiga i vad som sker i kommunen. Ungdomsfullmäktige skall fungera som en röst för de unga i Närpes och de bör ha närvaro- och yttranderätt i nämnderna.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välmående kommuninvånare

Service skall finnas tillgänglig i byarna och centrum.

Alla skall ha tillgång till god social- och hälsovård.

Läs mer i vårt valprogram ›