Annika Sarén

57

"Bemöt dina medmänniskor som du själv vill bli bemött! "

63 - årig pensionerad primärskötare från Nickby. Jag är en nyfiken, glad och social dam som älskar att motionera och att umgås med nära och kära. Jag har jobbat 38 år inom vården i Sibbo kommun och därtill fungerat som huvudförtroendeman i Sibbo kommun för när- och primärskötare. Jag har också verkat som viceordförande i Borgå nejdens fackavdelning (Super).

Namn: Annika Sarén
Födelseår: 1957
Kommun: Sibbo
Hemort: Sibbo
Titel: Primärskötare / pensionär

Viktiga politiska frågor

Småbarnspedagogik

Att satsa på småbarnspedagogik är grunden för välmående individer i framtiden. Vi behöver ge daghemmen, förskolan och skolan mer resurser.

Läs mer i vårt valprogram ›

Seniorvänligt samhälle

Jag anser att det är viktigt att åldringar erbjuds ett tryggt boende, kultur och aktiviteter som minskar seniorers känsla av ensamhet.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välmående kommuninvånare

Lycklig barndom, trygg ungdom, välmående vuxna och värdig ålderdom är nyckeln till fysiskt, psykiskt, socialt och emotionellt välmående.

Läs mer i vårt valprogram ›