Annika Holmström

33

"Att få fortsätta det fina jobb som framskrider med att göra Ingå till en kommun att vara stolt över. Alla frågor är viktiga i en liten kommun som Ingå, men lite närmare hjärtat ligger barn, ungdomar, fritids- och föreningsverksamhet, tryggad service på svenska och en levande landsbygd."

Annika Holmström 47 år. Bor i Degerby, mamma till två tonårstjejer och gift med min bonde.
Är nu ledamot i fullmäktige samt bildnings- och välfärdsnämnden och aktiv i lokala barn- ungdomsföreningar i byn.

Namn: Annika Holmström
Födelseår: 1973
Kommun: Ingå
Hemort: Degerby - Ingå
Titel: Projektassistent