Anne-Mie Ranta

16

Född och uppväxt i Kronoby. 40 år och mamma till Wilma. Arbetar som vikarierande ledare för småbarnspedagogik och förskola i Kronobyområdet.
Tycker om att läsa, motionera, sjunga och att umgås med famiöj och vänner.
Spontan och frimodig, gillar att samtala och diskutera.

Namn: Anne-Mie Ranta
Födelseår: 1981
Kommun: Kronoby
Hemort: Kronoby
Titel: Vik. Ledare för småbarnspedagogik och förskola
E-post: annemieranta@gmail.com
Tel: 040 9672244
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Småbarnspedagogik

Vi har redan en välfungerande småbarnspedagogik i kommunen som vi bör fortsätta utveckla. Barnen och deras lärande skall vara i fokus och vi bör göra deras lärstig så bra, stimulerande och smidig som möjlig. Jag är stolt över att vi kan erbjuda småbarnspedagogik åt både de som har svenska och finska som modersmål.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välmående kommuninvånare

Att vi har välmående invånare är något som skall vara i fokus åt oss beslutsfattare. Vi bör måna om att kommunen skall erbjuda goda möjligheter till förebyggande hälsofrämjande aktiviteter åt kommuninvånarna. Detta kan vi göra dels genom att kommunens aktörer inom kultur och fritid får möjlighet att ordna olika former av aktiviteter som stärker kommuninvånarnas möjligheter att röra på sig, umgås och ägna sig åt fritidssysselsättningar som får dem att må bra.
Kommunen bör stöda och ha ett nära och kontinuerligt samarbete med föreningarna.

Läs mer i vårt valprogram ›

Ungas välmående

Något jag gärna skulle arbeta mer för är att ge våra ungdomar fler möjligheter till olika fritidssysselsättningar. Jag skulle vilja att ungdomarna hittar ett sammanhang i vår kommun. Att de känner att de får delta och påverka. Detta möjliggörs genom ett starkt samarbete med exempelvis ungdomsfullmäktige som fungerar som ungdomarnas språkrör. Tillsammans kan vi fundera på vad ungdomarna önskar och vill ha av kommunen.

Läs mer i vårt valprogram ›