Anna Storå

747

"För en hållbar framtid"

För mig betyder hållbarhet att vi tar hand om vår egen och vår stads framtid. Det att framtidens Helsingfors är mera klimatvänligt, inkluderande och jämställt, helt enkelt en stad där invånarna trivs.

Att ta hand om framtiden medför att vi värnar om våra framtida helsingforsare och ser till att Helsingfors är levande och vänlig stad med lyckliga människor.

Jag är är en infödd helsingforsare som bor på Drumsö med min familj. Till utbildningen är jag sociolog och jag jobbar som sakkunnig i kommunikation och marknadsföring. Hållbarhet och jämställdhet är viktiga värden för mig. Fysiskt och psykiskt välmående är betydelsefulla delar av hållbarheten, som även påverkar jämställdheten, och på grund av detta studerar jag till yogalärare vid sidan om jobbet.

Namn: Anna Storå
Födelseår: 1980
Kommun: Helsingfors
Hemort: Drumsö
Titel: Ledande sakkunnig i digital kommunikation

Viktiga politiska frågor