Anna Högström

681

"Ungdomarna och miljön"

Psykolog, förman, trebarnsförälder.

Jobbar till vardags för att unga vuxna ska få bättre psykosocialt stöd via ett landsomfattande projekt som heter Onni.

Brinner för två frågor: för det första ett humant, medmänskligt beslutsfattande, som beaktar hur olika beslutsalternativ påverkar människors psykiska mående. I dagsläget måste vi allra främst satsa på ungdomar och unga vuxna, som lidit enormt under coronan.

Och för det andra för miljöfrågorna - vilka går hand i hand med välmående kommuninvånare. Miljötänket bör genomsyra allt beslutfattande, så att klimatet inte ställs mot t.ex. ekonomin, utan så att miljöaspekterna har en självklar prioritet i besluten.

Namn: Anna Högström
Födelseår: 1979
Kommun: Helsingfors
Hemort: Brunakärr
Titel: Psykolog
E-post: annapsykologi@gmail.com
Medlem i :

Viktiga politiska frågor