Anna Hellberg

599

"Ett Esbo som värnar om närnatur och klimat."

Jag jobbar som kommunikatör för Svensk Ungdom och chefredaktör för politiska tidskriften Liber. Med en kandidatexamen i journalistik, erfarenhet från många olika branscher och efter att ha bott och vistats utomlands på flera håll har jag en öppen och empatisk syn på världen och människor från olika bakgrunder. Jag är framför allt diplomatisk, men också principfast då det behövs. Följ mig gärna på Instagram för att läsa mera om mina tankar! @helllunen (3 st L)

Namn: Anna Hellberg
Födelseår: 1996
Kommun: Esbo
Hemort: Esbo – Hagalund
Titel: Kommunikatör för Svensk Ungdom, Politices kandidat
E-post: anna@su.fi
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Föregångare på klimat och miljö

Esbo ska vara en föregångare i klimatfrågan och samtidigt värna om invånarnas närnatur. Också stora klimatåtgärder kan börja på ett lokalt plan.

Läs mer i vårt valprogram ›

Företagande och sysselsättning

I Svensk Ungdoms kommunalvalsprogram står det att vi i Finland ska ha världens jobbvänligaste kommuner. Esbo ska stödja och uppmuntra unga till företagsamhet, satsa på sysselsättning och jobba för jämlikhet i arbetslivet.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välmående kommuninvånare

Tillräckliga resurser för utbildning och vård, och att lyssna på och respektera de anställda inom dessa yrken, är nyckeln till välmående invånare. Invånarnas välmående är grunden till allt det andra.

Läs mer i vårt valprogram ›