Ann-Kristin Nummelin

Tyvärr har kandidaten inte ännu fyllt i sidan på valt språk.

Namn: Ann-Kristin Nummelin
Födelseår: 1964
Kommun: Helsingfors
Hemort: Helsingfors
E-post: ak.nummelin@gmail.com
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Den bästa skolan

Den bästa skolan är trygg och välkomnande. Den bästa skolan är trevlig som arbetsplats för både elever och lärare – där existerar ingen mobbning. Den bästa skolan uppmuntrar elever, förser dem med mångsidiga och intressanta undervisningsämnen samt är ett språngbräde inför framtida studier. Den bästa skolan har välplanerat och lättillgängligt studiematerial. Den bästa skolan vägleder eleven till en självständig medlem i samhället genom att ge olika råd och färdigheter i alla rättigheter och skyldigheter vi har. Den bästa skolan har trivsamma och fungerande utrymmen. Hemmen och skolan har en när och kär relation där eleverna är i centrum. Så gör vi den bästa skolan i Helsingfors.

Läs mer i vårt valprogram ›

Fungerande infrastruktur

En väl fungerande infrastruktur är mer än kollektivtrafik, fotgängare och cyklister. En väl fungerande infrastruktur tjänar också transportsystemet och privatbilister. En väl fungerande infrastruktur omfattar fri tillgång till vägar, järnvägar, fritt bredband, elektricitet, vatten, avlopp, vård, skola, omsorg, handel, och post. Infrastrukturen ska i detalj-, region- och stadsplaneringsarbetet fokusera på ett jämställt och resurshushållande samhällsbyggande där arbete, fritid, samvaro och familjeliv har en central roll. Vi behöver också ett energieffektivt och hållbart transportsystem utan klimatpåverkan från lastbil- och flygtransporterna. Strävan ska vara till ett fossilfritt Helsingfors. En fungerande infrastruktur når alla och ger alla rätt att fritt röra sej. En väl fungerande och effektiv infrastruktur är en grundläggande förutsättning för ett jämlikt samhälle i Helsingfors där människor kan må väl.

Läs mer i vårt valprogram ›

Gymnasium och yrkesutbildning

Vårt skolväsende behöver en radikal ändring. Då vi inte har möjlighet att erbjuda alla studenter studieplats vid högskola eller universitet bör gymnasiet erbjuda en yrkesutbildning. Vi kastar ofta ett öga på skolsystemet i Sverige så varför inte ta efter deras system där gymnasierna erbjuder olika yrkesinriktningar? Förutom att gymnasiet då förbereder studenterna till specifika högskole- eller universitetsinriktningar blir alla elever kompetenta i olika yrken på andra stadiet. Skolgångsplikten innebär nu ett yrke istället för en ålder. Är inte detta lösningen för de unga marginaliserade? Dessa gymnasie/yrkesskolor minskar garanterat på utbildningskostnaderna genom hela landet. Därmed behöver studentskrivningarna också ett ansiktslyft. Under de senaste dagarna har vi fått läsa om hur Studentexamensnämnden sträng censor på svenskt håll är "skyldig att se sig i spegeln" och ta itu med ojämn bedömning. Studentskrivningarna är ett mognadsprov där studenten visar sin allmänbildning. Vi ska nu kasta en blick längre från Sverige till USA. Studentskrivningarna ska kunna avläggas digitalt och de ska också bedömas digitalt omedelbart studenten sänder sina svar. Studentexamensnämndens uppgift förblir att sammanställa proven inte mer. Studentskrivningarna eller yrkesexamen som det ska heta innehåller förutom allmänbildande frågorna specifika frågor ur den yrkesinriktning gymnasiet erbjuder. Allt material ska vara gratis, digitalt, böckerna e-böcker och en del av undervisningen fjärrstudier. Detta både vid andra stadiet, högskolor och universiteten. Så ska vår utbildning se ut och jag garanterar att inom kort har alla våra ungdomar ett yrke och utgifterna för utbildningen minskar för både kommun och stat. Inträdesförhören slopas då studenterna visar tillräcklig mognad i yrkesexamensprovet. De finska högskolorna och universiteten kommer att höja sitt prestige men framför allt kommer alla våra ungdomar lyckliga att befrias från skolplikten med ett yrke.

Läs mer i vårt valprogram ›