Ann-Christine Sved

92

"Hållbarhet är grunden för framtidens välfärd "

Miljöfrågor och hållbar utveckling har alltid varit viktiga för mig. Jag försöker göra så hållbara val som möjligt i min vardag. Jag har undervisat tradenomer i grön logistik och arbetat med ett hållbarhetsprogram för Kökar kommun. För tillfället arbetar jag med att förbättra avfallssorteringen och materialåteranvändningen i Kyrkslätt kommun. Jag har bott i Kyrkslätt i nästan 20 år. Jag är gift och har tre vuxna barn. Bergträsk, som ligger i närheten av vårt hus, ger mig avkoppling och energi.

Namn: Ann-Christine Sved
Födelseår: 1966
Kommun: Kyrkslätt
Hemort: Kyrkslätt, Överby
Titel: Ekonomiemagister med inriktning på logistik och samhällsansvar. Magister i livsmedelsvetenskap.
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Välmående kommuninvånare

Välmående kommuninvånare är grunden för en fungerande och trivsam kommun. Friska byggnader och en god arbetsmiljö är en grundförutsättning för välmående. Illamåendet framförallt bland ungdomar bör bearbetas på ett aktivt sätt och skolorna tilldelas tillräckliga resurser. Ungdomarna behöver ställen där de kan umgås och där trygga vuxna finns tillgängliga. Kreativa satsningar för attraktiva och lockande element i centrumområdena borde uppmuntras. En vacker omgivning är viktigt för välmående.

Läs mer i vårt valprogram ›

Klimatsmart kommun

Kyrkslätt har fina ambitioner i klimatpolitiken. Nu behövs tillräckliga resurser för att arbetet mot ett klimatsmart Kyrkslätt skall framskrida. Investeringar behövs för att minska kommunens energikonsumtion och det behövs smarta lösningar för att utsläppen från trafiken skall minska. Vi borde till exempel öka möjligheterna att dela på renare fordon. En ökad satsning behövs också på den biologiska mångfalden och återanvändningen av material. Ett eget återvinningscenter skulle vara fint.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välskött ekonomi och näringsliv

En välskött ekonomi är viktigt för ett välmående samhälle. Företagen behövs och kommunen skall aktivt uppmuntra till företagande. Företagande som styr samhällsutvecklingen i en hållbarare riktning kunde speciellt uppmärksammas. Utrymmen och tjänster som samlar och stöder mindre företag borde utvecklas. Aktiva satsningar för att hjälpa alla in i arbetslivet är en viktig investering. Eftersom Kyrkslätt nu borde investera i flera nya friska skolor för att de gamla inte är hälsosamma bör man tillfälligt kunna höja kommunalskatten om det behövs för att trygga ekonomin och nödvändiga investeringar.

Läs mer i vårt valprogram ›