Ann-Christine Slotte

644

"Jag vill verka för ett tryggt och trivsamt Esbo där man värnar om dess mångfald med människan och miljön i fokus samt med välfungerande människonära service oberoende av ålder både på svenska och finska. "

Jag är en genuin Esbobo från Köklax som värdesätter vår stads mångfald och miljö med ofantliga möjligheter. Har jobbat länge inom ekonomisektorn är företagare och har nu ett antal år jobbat som lärare inom grundskolan. Ridning och hästuppfödning är mitt stora intresse.
Jag har sedan 2017 fungerat som suppleant i stadsplaneringsnämnden och sedan 2018 som ordinariemedlem i miljönämnden.
Vill jobba för ett trivsamt och tryggt Esbo med välmående invånare.

Namn: Ann-Christine Slotte
Födelseår: 1964
Kommun: Esbo
Hemort: Köklax, Kurtby
Titel: Ekon.mag.

Viktiga politiska frågor

Välmående kommuninvånare

Jag vill verka för
• välfungerande service på både svenska och finska
• att den åldrande befolkningens ändrade behov beaktas i serviceutbudet
• gott och trivsamt samhällsklimat med trygghet och respekt för individen oberoende av ålder, språk och ursprung
• att skol- och daghemsnätet ska vara tillräckligt tätt och att lokaliteterna ska vara ändamålsenliga
• att trygga tillräckligt med resurser inom småbarnspedagogik, skola, hälso- och åldringsvård.
• att man vid markplanering och trafiklösningar bättre beaktar individen, den fina rena naturen och kulturmiljöerna
• att befrämja företagarverksamhet i Esbo

Läs mer i vårt valprogram ›