Ann-Christin Nokelainen

"Sibbo skall fortsätta att vara en livskraftig, trygg och trivsam kommun att leva och verka i! Sipoo on jatkossakin elinvoimainen, turvallinen ja viihtyisä kunta, jossa asua ja toimia!"

Jag bor i Tallmo med min man och har tre fullvuxna barn. Jag är utbildad tradenom och disponent och jobbar på ett servicehus, som ekonomisekreterare. Jag är en aktiv föreningsmänniska och är intresserad av samhälleliga frågor. Jag har fungerat som ersättare i svenska utbildningssektionen och vägsektionen. För tillfället är jag medlem i byggnads- och miljöutskottet. Det är nu fjärde gången jag ställer upp i kommunalvalet då jag tycker det är viktigt att jobba för att Sibbo skall få hålla sin unikhet och att kommunen erbjuder god service – också på svenska.

Olen Talmalainen, naimisissa ja meillä on kolme aikuista lasta. Koulutukseltani olen tradenomi ja isännöitsijä ja työskentelen palvelutalon taloussihteerinä. Olen aktiivinen yhdistystoimija ja yhteiskunnalliset kysymykset kiinnostavat minua. Olen toiminut ruotsinkielisen koulutusjaoston ja tiejaoston varajäsenenä ja tällä hetkellä olen rakennus- ja ympäristölautakunnan jäsen. Astun kunnallisvaaliehdokkaaksi nyt neljättä kertaa koska mielestäni on tärkeätä tehdä työtä sen eteen, että Sipoon ainutlaatuisuus jatkuisi ja että kunta tarjoaisi hyvää palvelua – myös ruotsiksi.

Namn: Ann-Christin Nokelainen
Födelseår: 1967
Kommun: Sibbo
Hemort: Sibbo / Sipoo
Titel: Ekonomisekreterare / Taloussihteeri
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Välskött ekonomi och näringsliv

Ekonomin skall vara i balans och grunda sig på opartiska, rätta och hållbara uträkningar

On pidettävä taloutta tasapainossa ja perustelemalla taloudenpitoa puolueettomilla, oikeutetuilla ja kestävillä laskelmilla

Läs mer i vårt valprogram ›

Välmående kommuninvånare

Kommunen skall erbjuda kvalitativa och tillräckliga tjänster för alla åldrar.

Kunta tulee tarjota laadukkaita ja tarpeeksi mittavia palveluita kaikille ikäryhmille

Läs mer i vårt valprogram ›

Boende och byggande

Kommunen skall satsa på planläggning och planering av olika typers av bostads- och företagsområden.

Kunta tulee panostamaan rakennuskaavoitukseen ja erityyppisten asuin- ja yritysalueiden suunnitteluun

Läs mer i vårt valprogram ›