Ann-Christin Nokelainen

50

"Sibbo skall fortsätta att vara en livskraftig, trygg och trivsam kommun att leva och verka i!"

Jag bor i Tallmo med min man och har tre fullvuxna barn. Jag är utbildad tradenom och disponent och jobbar på ett servicehus som ekonomisekreterare. Jag är en aktiv föreningsmänniska och är intresserad av samhälleliga frågor. Jag har fungerat som ersättare i svenska utbildningssektionen och vägsektionen. För tillfället är jag medlem i byggnads- och miljöutskottet. Det är nu fjärde gången jag ställer upp i kommunalvalet och jag tycker det är viktigt att jobba för att Sibbo skall få hålla sin unikhet och att kommunen erbjuder god service – också på svenska.

Namn: Ann-Christin Nokelainen
Födelseår: 1967
Kommun: Sibbo
Hemort: Tallmo
Titel: Ekonomisekreterare
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Välskött ekonomi och näringsliv

Ekonomin skall vara i balans och grunda sig på opartiska, rätta och hållbara uträkningar

Läs mer i vårt valprogram ›

Boende och byggande

Kommunen skall satsa på planläggning och planering av olika typers av bostads- och företagsområden.

Läs mer i vårt valprogram ›