Ann-Christin Lintula

621

"Alla esbobor skall trivas och må bra i sin hemkommun. "

Jag är infödd esbobo och bor i Morby, nybliven pensionär 65 år och hembygdsfadder. Mitt yrkesliv var inom bank och senast i Esbo svenska församling.
Jag är föreningsaktiv sedan 1994, ordförande i Keski-Espoon Pienkiinteistöyhdistys, viceordförande i EKYL (Esbo Stadsdelsföreningars Förbund) och sekreterare i Esbo hembygdsförening.
Vi måste betona bostadsbyggandet så att det finns lämpliga bostäder för olika behov och närhet till grönområden.
Gamla kulturlandskap måste vi värna om.
Vi bör tryggas service på vårt modersmål inom social- och hälsovården.
I Esbo skall det finnas kulturutbud på olika språk.

Namn: Ann-Christin Lintula
Födelseår: 1956
Kommun: Esbo
Hemort: Esbo centrum, Morby
Titel: pensionär, hembygdsfadder
E-post: annchristin.lintula@gmail.com
Tel: 0405620259

Viktiga politiska frågor