Ann-Christin Lintula

"Alla esbobor skall trivas och må bra i sin hemkommun. "

Jag är infödd esbobo och bor i Morby, nybliven pensionär 65 år och hembygdsfadder.
Jag är föreningsaktiv sedan 1994, ordförande i Keski-Espoon Pienkiinteistöyhdistys, viceordförande i EKYL och sekreterare i Esbo hembygdsförening.
Vi skall fokusera oss på bostadsbyggandet så att det finns lämpliga bostäder för olika behov och närhet till grönområden.
Gamla kulturlandskap måste vi värna om.
Vi bör tryggas service på vårt modersmål inom social- och hälsovården.
Vi skall främja det levande kulturlivet i Esbo.

Namn: Ann-Christin Lintula
Födelseår: 1956
Kommun: Esbo
Hemort: Esbo
Titel: pensionär, hembygdsfadder
E-post: annchristin.lintula@gmail.com
Tel: 0405620259

Viktiga politiska frågor