Ann-Britt Lindgrén

34

"För vårt gemensamma bästa i Raseborg"

Jag är en positiv Raseborgare som vill jobba för hela vår gemensamma stad.

Vi ska ta vara på de äldres kunnande utan att glömma våra ungdomars behov. Jag vill medverka till att vi får flera hyresbostäder som lämpar sig för både äldre och yngre.
Vårt utbildningsnät är bra och det är viktigt att vi fortsätter satsa på våra skolor.

Jag vill arbeta för att få flera företag att etablera sig här och för att få en starkare inflyttning. Vi har goda förbindelser och de är viktiga för vår utveckling. Jag ser också gärna att man kan vara skriven i två kommuner.

Vårt svenska språk har en synlig roll i Raseborg och jag ser det som en fördel att vi har en levande tvåspråkighet. Det är viktigt att vi kan ha ett gott samarbeta mellan det svenska och det finska.

Gamla tanter behövs och är morjens.

Namn: Ann-Britt Lindgrén
Födelseår: 1948
Kommun: Raseborg
Hemort: Raseborg, Karis
Titel: Pensionär
Tel: 050 5281003