Anita Sundman

67

"Livskraft - regional, kommunal och lokal."

Samhällsvetare och ekonom med erfarenhet av och intresse för samhällets gemensamma frågor. Karriärvägledare, koordinator vid Åbo Akademi, bor i Österhankmo, gift, tre vuxna barn. Fritiden tillbringas på möten, trivs med båtliv, tar gärna en tur i löpskorna. Forskar i arbetslivsrelevans och samverkan inom högre utbildning. Efter två perioder i fullmäktige och kommunstyrelsen står jag till förfogande för en tredje period om ni så vill :0)

Namn: Anita Sundman
Födelseår: 1966
Kommun: Korsholm
Hemort: Österhankmo
Titel: koordinator, PM, EM
E-post: anita.sundman@netikka.fi
www: https://sundmans.wordpress.com

Viktiga politiska frågor

Välskött ekonomi och näringsliv

Livskraftsfrågorna är nära sammankopplade med ekonomi och näringsliv, både lokalt och regionalt. Korsholm är en del av ett större pussel, en helhet där olika kommuner och andra aktörer är beroende av varandra. Vårt gemensamma mål är att regionen ska vara konkurrenskraftig och attraktiv, både för oss som redan finns här och för de som vi hoppas ska upptäcka det goda livet i vår region och flytta hit. Det här innebär allt från stora, regionala satsningar till mindre lokala insatser, en servicenivå som svarar mot invånarnas och företagarnas behov och därtill det lilla extra. Allt detta ska ha rum inom en hållbar ekonomisk ram.
- Vi behöver vara innovativa när det gäller att hitta nya sätt att förverkliga projekt. Samarbeta med grannkommunerna, samarbeta med privata sektorn, samarbeta med lokala föreningar..... Våga prova, skapa modeller o inbjuda till referensprojekt
- Vi behöver en ny skjuts framåt när det gäller samarbetet med Vasa i form av fler kontaktytor för förtroendevalda och tjänstemän
- Våra vackra byar är en viktig del av det som gör Korsholm attraktivt. Det kräver fortsatta satsningar på byarnas livskraft och en bättre marknadsföring av det goda livet i våra byar
- Parallellt med att Österbottens välfärdsområde utvecklas behöver vi utveckla Korsholms kommun, både som organisation men också den service kommunen kommunen erbjuder inom de ekonomiska ramar vi har.

Läs mer i vårt valprogram ›