Anita Forssén

63

"För mig är naturen och byarna viktiga. Alla blir vi äldre och vill att vi skall behnadlas med värdighet. Vi skall vara en bra arbetsgivare."

Jag är Anita Forssén och har nu bott i drygt 10 år i Evitskog. Hemma tassar också en 6 årig hund som jag gärna går ut i skogen med. Flyttade hit mycket pga att i Kyrkslätt kan man bo naturnära, utan trängsel och större städers sus och dus. Till utbildningen är jag diplomingeniör och har nu arbetat med personalförvaltning i drygt 20 år. Jag ställer upp för att jag s.a.s. fått blodad tand, då jag nu suttit två år i Personalsektionen.

Namn: Anita Forssén
Födelseår: 1961
Kommun: Kyrkslätt
Hemort: Evitskog
Titel: Dipl.Ing., Seniorkonsult

Viktiga politiska frågor

NATUREN OCH BYARNA
- Vi bör använda och se värdet av den fina natur vi har
- Vi skall ta tillvara och förvalta den förnuftigt även för kommande generationer
- Byarna är en väsentlig del av Kyrkslätt, och jag vill jobba för att bibehålla bystrukturen

DE ÄLDRE
- Vi skall fatta beslut utgående från männsikonära målsättningar, inte bara ekonomiska
- Det skall vara bra och tryggt att bo i Kyrkslätt, också då man behöver mera stöd, inte mera klarar sig hemma eller på egen hand
- Vi blir alla äldre, så hur vill vi ha det i framtiden?

PERSONALEN
- Kyrkslätt skall vara en bra och attraktiv arbetsgivare
- Vi skall ha en bra personalpolitik, utveckla personalen och ha goda ledare