Anthony Anih

54

"Vill jag bidra till ett land som har erbjudit mig många fria möjligheter."

Jag är doktorand vid Åbo Akademi i Vasa med en stark forskningsbakgrund inom barn och ungdomars psykiska hälsa, särskilt utsatta barn från krigsdrabbade områden, flyktingar och invandrare. Jag skriver regelbundet till Vasabladet om dessa ämnen. Jag har en familj; fru och tre barn.
2008 började jag på en studieresa från Nigeria till Finland för att utrusta mig akademiskt och kulturellt, för att påverka positivt i mitt samhälle. Idag vill jag bidra till ett land som har erbjudit mig många fria möjligheter.
Vasa formar och utvecklar oss. Jag tror bestämt att de många färdigheter, potential och erfarenheter som invandrare – både män och kvinnor - i Vasa har, kan användas bättre för att skapa mer sysselsättning, öka hushållens inkomster och växa den lokala ekonomin. Det finns behov av att stödja entreprenörskap bland invandrare som bor i Vasa.

Namn: Anthony Anih
Födelseår: 04.05.1980
Kommun: Vasa
Hemort: Vaasa
E-post: anthonyanih87@gmail.com
Tel: 0451844030
www: https://www.chivia.org

Viktiga politiska frågor

Företagande och sysselsättning

Vasa formar och utvecklar oss. Jag tror bestämt att de många färdigheter, potential och erfarenheter som invandrare – både män och kvinnor - i Vasa har, kan användas bättre för att skapa mer sysselsättning, öka hushållens inkomster och växa den lokala ekonomin. Det finns behov av att stödja entreprenörskap bland invandrare som bor i Vasa.

Läs mer i vårt valprogram ›