Johan Ångerman

127

"Samarbete för hållbar utveckling och framgång!"

Österbotten är min plats i världen, Vasa är mitt hem. Jag är gift och har två vuxna barn, samt en katt. Min fritid ägnar jag till musik och skärgården. Sjunger i kör och kvartett.

Jag trivs med att jobba för att vår vackra stad och vår fantastiska skärgård skall bli ännu mer attraktiv och tillgänglig för oss som bor här, de som vill flytta hit eller tillbaka hit och de som vill komma på besök.

Tillgänglighet för alla är viktigt, både i staden och i skärgården. Jag jobbar varje dag med att vi skall bygga bättre så att våra byggnader, i synnerhet offentliga skall få en friskare innemiljö. Det känns helt naturligt då jag är egenföretagare i byggnadsbranschen. En viktig sak för mej är att vi använder lokala krafter och råvaror på alla plan inte bara inom byggande.

Mina tidigare förtroendeuppdrag är åtta år som ersättare i Vasa stads fullmäktige, och lika länge har jag varit ordförande i Byggnads- och miljönämnden.

Namn: Johan Ångerman
Kommun: Vasa
Hemort: Vasa, Vasklot
Titel: Byggnadsarkitekt