Anette Kavaleff

"Vanda bör bl.a. satsa på utbildning, trygga företagarnas verksamhetsförutsättningar och tillhandahålla en mänskovärdig åldringsvård. Vantaan on mm. panostettava koulutukseen, turvattava yrittäjien toimintaedellytyksiä ja tarjottava ihmisarvoa kunnioittava vanhustenhuolto. "

Jag är jurist sedan drygt 40 år och har verkat som forskare, bolagsjurist, skiljedomare och konsult med avtalsfrågor och tvistlösning som specialitet. Jag är gift, mamma till vuxen dotter och matte till en spansk vattenhund. Politiskt är jag liberal. Privat trivs jag i naturen och på stugan i skärgården, läser skönlitteratur då tid ges.

Namn: Anette Kavaleff
Födelseår: 1956
Kommun: Vanda
Hemort: Vanda, Rosendal
Titel: vicehäradshövding, varatuomari
E-post: anette@kavaleff.fi

Viktiga politiska frågor