Anette Kavaleff

600

"Vanda bör satsa på utbildning, trygga företagarnas verksamhetsförutsättningar och erbjuda en människovärdig åldringsvård. Samhällstjänster ska tillhandahållas på hållbar basis och egendomsskyddet bör respekteras. "

Jag är jurist sedan drygt 40 år och har verkat som forskare, bolagsjurist, skiljedomare och konsult med avtalsfrågor och tvistlösning som specialitet. Politiskt är jag liberal och är övertygad om att vi från politikens mittfält kan hindra polariseringen som hotar vårt samhälle. Jag är gift, mamma till vuxen dotter och matte till en spansk vattenhund. Privat trivs jag i naturen, på stugan i skärgården samt läser skönlitteratur då tid ges.

Namn: Anette Kavaleff
Födelseår: 1956
Kommun: Vanda
Hemort: Vanda, Rosendal
Titel: vicehäradshövding, varatuomari
E-post: anette@kavaleff.fi

Viktiga politiska frågor