Andreas Nordström

58

"Rösta för ett blomstrande Åbo!"

Jag ställer upp första gången som kandidat i kommunalvalen 2021. Till min första utbildning är jag sånglärare och nu studerar jag i Åbo Akademi med målet att bli ekonomie magister år 2023.

Namn: Andreas Nordström
Födelseår: 1990
Kommun: Åbo
Hemort: Åbo
Titel: Musikpedagog

Viktiga politiska frågor