André Sundholm

40

Mitt namn är Andre' Sundholm, jag är en 35 årig 2 barns far från Vexala, jag är utbildad maskinmontör och jobbar nu som teknisk försäljare inom industrin.

Jag är född och uppvuxen på landsbygden och har varit aktiv i föreningar och deltagit i revyer.
Landsbygden är för mig mycket viktig och jag vill jobba för att bevara och utveckla den.

Namn: André Sundholm
Födelseår: 1986
Kommun: Nykarleby
Hemort: Vexala

Viktiga politiska frågor

Företagande och sysselsättning

Det ska vara enkelt att vara företagare, det ska finnas tomter och utrymmen att hyra av staden.

Läs mer i vårt valprogram ›