André Martinez

95

"Framtiden ligger i ungdomarnas händer! Du måste vara förändringen som du vill se i världen!"

Jag vill ha en stad där unga kan bygga sin framtid, en stad som tar långsiktiga, hållbara beslut. Ansvarstagande, nytänkande och välmående är ledorden när jag går till kommunalval våren 2021. Vasa skall vara en stad där alla människor integreras och välmående prioriteras.
Jag vill jobba för utbildning, innovation och jämlikhet. Det behövs större satsningar runt ungas välmående. Nu vill jag se en innovations stark och ung fullmäktige. Större miljövänliga och drivkraftiga investeringar. En vilja att satsa på jämlikhet och solidaritet. Mina tre vallöften är enkla:
1.En livskraftig ekonomi & en dynamisk arbetsmarknad
2. En garanterad högkvalitativ utbildning
3. En jämlik och hållbart Vasa, där ungas välmående är en prioritet.

Namn: André Martinez
Kommun: Vasa
Hemort: Vasa
Titel: Studerande
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Välskött ekonomi och näringsliv

Ett hållbart Vasa skapas genom klimatsmarta lösningar och närproducerad mat. Vasa har alla förutsättningar att vara ledande inom hållbara lösningar, och stade ska vara med och bidra till arbetet. Det betyder att jag vill jobbar för
-En livskraftig ekonomi & samt en dynamisk arbetsmarknad
-Större miljövänliga och drivkraftiga investeringar
-En hållbart Vasa
-ATT staden är klimatneutral år 2030

Läs mer i vårt valprogram ›

Den bästa skolan

Vasa ska vara en stad med framtidstro. Med goda utbildningsmöjligheter och möjlighet att påverka sin närmiljö vill vi skapa ett Vasa där unga trivs och mår bra. Det betyder att jag vill jobbar för:
-ATT Högkvalitativ utbildning garanteras
-ATT småbarnspedagogiken ordnas på skäligt avstånd från hemmet
-ATT hobbyutbudet är mångsidigt och inkluderar allt från idrott till kultur

Läs mer i vårt valprogram ›

Ungas välmående

Jag vill se till att alla unga i Vasa mår bra och känner sig inkluderade. Detta är en förutsättning för att vi ska vilja bo i Vasa. Jag vill se en stad där alla är välkomna och där alla vill stanna och leva ett gott liv. Tyvärr är detta inte fallet och ungas välmående står i fara! Om vi inte vågar sätta ett stopp för de detta är vi illa ute! Därför vill jag jobbar för:
-ATT det finns en vilja att satsa på jämlikhet och solidaritet.
- ATT det görs större satsningar runt ungas välmående
-ATT ungas välmående prioriteras genom förebyggande åtgärder
-ATT det görs satsningar på bland annat uppsökande ungdomsarbete som en åtgärd för att minska på marginalisering bland unga

Läs mer i vårt valprogram ›