Niclas (Nakke) Andler

579

"Det finns ingen kunskap som inte är värdefull!"

Jag är född och uppvuxen i Esbo, där jag för tillfället bor med min familj.

För mig betyder Esbo god service, närhet till natur och ett fungerande samhälle.

Naturen är väldigt viktig för mig. Så fort möjligheten ges är jag antingen seglande ute till havs, eller i skogen på utflykt.

Namn: Niclas (Nakke) Andler
Födelseår: 1988
Kommun: Esbo
Hemort: Esbo
Titel: Klasslärare

Viktiga politiska frågor