Martin Andersson

22

"För Sibbobornas bästa med kunskap och erfarenhet. "

Jag är en 57-årig tjänsteman, som har två fullvuxna söner med frun Elina. Jag är född och uppvuxen i Sibbo. Efter studierna vid Helsingfors universitet har jag arbetat på Borgå stad, Kommunikationsministeriet, Sonera, Kommunikationsverket och Transport- och kommunikationsverket. Jag har över 30-års erfarenhet av reglering av elektronisk kommunikation och internationellt samarbete.

På fritiden hittar du mig på basketplanen och friidrottsplanen. Jag har varit ordförande för Hukkabasket och If Sibbo-Vargarnas friidrottssektion. Jag har även skrivit tio böcker, bland annat om Sibbos lokalhistoria. På sommaren vistas jag också i Sibbo skärgård med familj och vänner.

Jag ställer upp för andra gången i kommunalvalet. Åren 2001-2004 var jag medlem av fritidssektionen. Som lokapolitiker vill jag lyssna på kommuninnevånarna, expertis, tänka långsiktigt och fatta goda beslut. Tillväxt är bra om den är under kontroll. För snabb tillväxt får inte försämra levnadskvaliteten i Sibbo. Servicenivån i Sibbo bör utvecklas. Jag vill förbättra serviceutbudet både av kommunala och kommersiella tjänster. Sibbo behöver bättre kommunikationer och mera butiker. Persontågstrafiken mellan Nickby och Kervo kan återupptas utan stora investeringar. Sibbo behöver en simhall. Sibbos ekonomi skall förbättras med öppen och god förvaltning samt vettiga beslut.

Namn: Martin Andersson
Födelseår: 1964
Kommun: Sibbo
Hemort: Södra Paipis/Sibbo
Titel: Ledande sakkunnig, pol. mag.
E-post: martin.andersson@elisanet.fi

Viktiga politiska frågor

Välmående kommuninvånare

Huvudsaken är att innevånarna mår bra både fysiskt och psykiskt och att de trivs i hemkommunen. Kommunen bör erbjuda god hälsovård, bra skolor samt skapa förutsättningar för fritidssysselsättningar

Läs mer i vårt valprogram ›

Idrott och motion

En simhall behövs i Sibbo. Vi är den största kommunen i Finland utan simhall. Centralidrottsplanen i Nickby är också i behov av reparation.

Läs mer i vårt valprogram ›

Kollektivtrafik

Persontågstrafiken mellan Nickby och Kervo bör inledas de närmaste åren. Det kan göras utan större investeringar, eftersom järnvägen är i gott skick och bara några godståg trafikerar banan dagligen.

Läs mer i vårt valprogram ›