Elin Andersson

236

"Vi behöver mera långsiktighet i politiken för miljön och kommande generationers skull."

Jag är en social och engagerad person som är van att leda projekt och utveckla verksamhet. Jag arbetar som internationel koordinator vid Haaga-Helia. På fritiden fäktas jag eller myser med en bra bok i soffan.

Jag tror på en långsiktig politik där verkliga resultant nås genom samarbete och digert arbete, inte kortsiktiga populistiska beslut.

Under de senaste åren har jag varit med och arbetat för olika miljöändamål och sitter även med i SFP:s miljöutskott. Som ordförande för Nylands avfallsnämnd har jag varit med och arbetat för ökad plastinsamling och sortering. Inom A-bolaget (stadens bostäder), där jag sitter som styrelsemedlem, har vi bland annat satsat på installering av solpaneler på flera byggnader i samarbete med Borgå energi.

Namn: Elin Andersson
Födelseår: 1989
Kommun: Borgå
Hemort: BORGÅ
Titel: Pol.mag
E-post: elin.ea.andersson@gmail.com
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Klimatsmart kommun

Vi kan göra mycket for miljön på den lokala nivån. Kommunen kan reservera plats för fler sorteringsstationer för avfall och satsa på olika miljövänliga energilösningar. Man kan också beakta miljön i olika upphandlingar. Kunde skolbussen t.ex. gå på el eller gas? Samtidigt bör Borgå satsa på en bättre fungerande intern kollekativtrafik och smart stadsplanering som stöder den.

Läs mer i vårt valprogram ›

Boende och byggande

Staden bör satsa på utveckling för att locka både nya invånare och företagare som håller staden livskraftig och aktuell. Detta innbär bl.a. satsningar på skolor, daghem och serviceboende, samt annan infrastruktur för att upprätthålla staden samt utveckla den ytterligare. För detta behövs långsiktighet i beslutsfattandet samt välplanerat miljövänligt byggande.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välmående kommuninvånare

Borgå ska även i fortsättningen satsa på olika former av förebyggande verksamhet för alla åldrar. Genom att sätta in lite mera på förebyggande kan man senare spara stora summor inom social- och hälsovårdssektorn. Detta gäller stöd för familjer med småbarn via rådgivningen, fungerade dagvård och fritidsverksamhet även för föräldrar som arbetar med skiftesarbete och satsningar på idrott och hobbyverksamhet för alla åldrar.

Läs mer i vårt valprogram ›