Christer Andersson

235

"Skärgårdens röst-för vårt gemensamma Borgå!"

3-barns pappa från Pellinge. Medlem i stadsfullmäktige, stadsutvecklingsnämnden och ersättare i stadsstyrelsen.

Jobbar som färjskötare på Pellinge färjan samt jordbrukare och företagare inom byggbranschen.

Frågor som är viktiga för mig är bland annat att bibehålla en levande landsbygd och skärgård, det skall vara möjligt att kunna bo och jobba också utanför centrum.

Hoppas på fortsatt förtroende i kommande val, vi hörs!

Namn: Christer Andersson
Födelseår: 1981
Kommun: Borgå
Hemort: Pellinge
Titel: Färjskötare/Företagare
E-post: christer.andersson@pp.inet.fi
www: https://www.vavars.fi

Viktiga politiska frågor

Boende och byggande

Vi bör bevara och utveckla möjligheten att bo och jobba på landsbygden och i skärgården.

I helhet bör vi se till att alla områden inom staden utvecklas , så att vi kan erbjuda olika alternativ för våra nuvarande invånare och för att kunna locka till oss nya invånare.

Läs mer i vårt valprogram ›

Den bästa skolan

Vi måste se till att vi har friska och ändamålseniga utrymmen för både småbarnspedagogiken och skolorna i alla delar av staden, allt från centrumområdet till landsbygden.

Barnens utbildning och välmående måste vara högst bland våra prioriteringar, de är vår framtid!

Läs mer i vårt valprogram ›

Företagande och sysselsättning

Vi måste även i fortsättningen sträva till att skapa bra förutsättningar för företagandet i staden.

Ett bra exempel är företagsområdet i Nyby som är på god väg och kommer att ge många nya arbetsplatser i framtiden.

Vi måste även se till att växelverkan mellan företagarna och stadens tjänstemän förbättras, så att också företagarnas röst hörs i utvecklandet av staden.

Företagarna skapar arbetsplatser och möjligheter för oss att bo och leva i staden. Detta bör vi ta tillvara på genom att erbjuda dem olika möjligheter och alternativ för en lönsam verksamhet.

Läs mer i vårt valprogram ›