Andreas Andersson

13

"Vi behöver förändring!!"

"Entreprenörens list, ingenjörens kunskap, ekonomens diciplin och bondens envishet."

Andreas Andersson, 38 år.
Bor i Skräbböle, uppvuxen på Nagu (Gyttja). Digital-företagare och konsult, hobbybonde med gård på Nagu. Utbildad ingenjör samt studerat ekonomi på Åbo Akademi.

Skola, hälsovård, kultur, idrott, allmän trivsel och en levande skärgård ser jag som naturliga frågor att jobba för.

- "Mindre kostnader, mer intäkter!"
- Gör ett varumärke av skärgården & förläng säsongen!
- Ragga investerare!
- Tjänstemän som stöttar och sporrar.
- Lättare planering & mer fritt byggande.
- Goda förutsättningar för att bygga & bo i staden.
- Behöver staden en folkinvald borgmästare?
- Svenskan får ej försämras

Läs mer nedan!

Klicka här för att se min CV på LinkedIn

Namn: Andreas Andersson
Födelseår: 1982
Kommun: Pargas
Hemort: Pargas / Nagu
Titel: Företagare och Ingenjör
E-post: andreas@gandgroup.com

Viktiga politiska frågor

Företagande och sysselsättning

"Det går inte att bromsa sig uppför en uppförsbacke!"

Tyvärr är ekonomin väldigt dyster i vår stad och att få till en nollbudget tror jag kommer att kräva att man vågar ta hårda beslut samt en ökad budgetdiciplin bland tjänstemän och politiker.

Jag hoppas dock vi kan undvika allt för mycket tråkiga beslut och att vi relativt smärtfritt kan få staden på fötter igen. Vi kan dock inte spara ihjäl staden, utan vi måste skapa förutsättningar för tillväxt.
Den stora frågan är dock, hur gör vi det?

Personligen tror jag vi på sikt måste få till en politisk förändring utanför kommunen där även sommarboende bidrar med mer skattepengar i framtiden. Och detta är en utveckling jag är säker på att vi ännu en dag kommer att få se.

Till dess tror jag att vi bör jobba med dessa frågorna:

1. Mer stöd och hjälp från staden
Företag måste få mera stöd och hjälp från staden, även praktiskt sådant. Dessutom bör staden aktivt UPPMUNTRA till företagssatsningar! Vi behöver sätta mer press på stadens näringslivssida. Jag vill se en näringslivssida minst i samma klass som hos S:t Karins - En näringslivssida som levererar.

2. Ragga investerare!
Staden behöver även få in mer personer som vill investera. Varför inte leta investerare i Stockholm. Vi har en miljonstad bara en liten bit från oss, där de talar samma språk som oss och har till långt mycket samma syn på saker och ting. De vill investera i vår skärgård. Jag har personligen talat med flera personer som är villiga att investera här!! Varför konkurrera om de få finländska investerarna när de stora pengarna finns utomlands. På vems bord är denna viktiga uppgift inom staden idag - att ragga investerare?

3. Enklare att bygga
Idag är allting för regelstyrt när de gäller bygg & planering. Vår stads tjänstemän tolkar direktiven och paragraferna i överkant istället för att försöka hålla en lagom nivå. Istället för att leta fel, så bör man se möjligheterna! Mer LOBBANDE mot NTM-centralen om att det behövs friare regler. Förstår ej varför reglerna skall vara så strikta, det finns tillräckligt med orörd mark kvar på holmar & skär trots att de byggs tätare. Allt är idag planerat in i minsta detalj! Idag är det svårt och väldigt kostsamt för en markägare att få till en planeförändring för en företagssatsning.

4. Skärgården som varumärke & förläng säsongen
De talas om att säsongen bör förlängas och att turistsäsongen idag är för intensiv några månader under sommaren. Är det inte dags att ta tag i detta? Jag tror att lösningen här är rätt enkel. Vi bör få in fler utländska turister och erbjuda de en unik upplevelse. Detta i synnerhet utanför högsäsong. Idag går största delen av budgeten till marknadsföring inom landet. Börja med Norden. Idag är både danskar och svenskar väldigt intresserade av vår del av Finland. Skärgården där även språket och kulturen stämmer överens. En början är att göra en ordentlig målgruppsanalys där man går ner på persona och samtidigt definierar vad som är unikt för varje del av Pargas och dess skärgård. Dessa grupperna är sedan relativt enkla att nå via digital marknadsföring. Nästa steg är att grunda ett externt marknadsföringsbolag som ägs både av staden och turismproducenterna och tillsammans bygga upp ett varumärke (eller flera). Det är inte bara staden som skall våga investera, även aktörerna inom turismbranschen. Jag kan här utan ersättning erbjuda en par timmars fri konsultering åt staden för att ta fram en bra digital marknadsföringsstrategi, om det önskas.

5. Goda förutsättningar för att bygga & bo i staden.
Lyckas vi skapa tillväxt enligt önskemålen ovan, så behövs inte dess mer göras för att locka till inflyttning. En positiv anda i kombination med arbetsplatser så skapar inflyttning. Vi måste dock se till att det finns tillräckligt med bostäder, tomter till salu, både i byacentrum och ute i periferin. Mer tomter till Kirjalaön och varför inte skapa ett nytt litet litet unikt byacentrum med 5-10 st egnahemshus någonstans ute i periferin. Och som jag tidigare nämnde, så måste även byggprocessen här vara smidig. För att enkelt hitta en plats att bygga på, så bör de även skapas en digital plattform där alla tomter som är till inom staden listas. Såväl privata som offentliga.

6. Bonusförslag: Innovationcenter istället för byahus.
Detta är ett av förslagen som tyvärr kostar en del, men som politiker måste man ha visioner. Jag anser att byahusplanerna istället skulle ersättas med ett innovationscenter kring turism. Naturligtvis kunde även andra lokala idéer och tekniska lösningar ingå i detta center. Idag är staden duktiga på idrott och kultur. Men innovationer och globala startupsatsningar sker idag i Åbo istället för i Pargas. Det vill jag vända på genom att undersöka möjligheterna för statlig finansiering för ett innovationscenter kring turism.

Vi har alla förutsättningar i denna stad, rentav bland de bästa förutsättningarna i hela Finland. Lägger vi samma energi på att få till tillväxt som det nu läggs på att skära ned. Då kunde vi behålla skolor, lekparker och en god åldringsvård. Dessutom hade vi både haft en extern simhall, byahus och ett innovationscenter. De är dock bråttom, staden är nära att bli en kriskommun.

Jag kommer att jobba för tillväxt enligt förslagen ovan, samtidigt som vi gör allt för att undvika att bli en kriskommun.

"Det går inte att bromsa sig uppför en uppförsbacke!"

Läs mer i vårt valprogram ›

Välmående kommuninvånare


Svenska språket

Staden bör fortfarande ha majoritetspråket svenska och får inte förfinskas ytterligare, vilket tyvärr hänt på många forna svenskspråkiga orter. Jag ser tyvärr samma dystra trend komma krypandes här. Dock kan vi ännu vända trenden hoppas jag.

Några exempel på hur svenskan misshandlas inom vår stad:

 • Ute i skärgården kommer det nya turism-företag i och med generationsskiften, vilket är väldigt bra i sig. Dock undviker dessa bolag helt svenskan och marknadsför sig bara på finska (och ibland engelska). Förr var marknadsföringen först på svenska, idag är det bara några få företag kvar som lyfter svenskan först, övriga väljer finskan först.
 • Staden tar i bruk system, som är byggda på finska och i bästa fall om där alls finns stöd för svenska så är det en bristfällig svenska.
 • Stadens upphandling bör ske på båda språken. Trots att jag gett feedback här så har ingenting förändrats. Varför är 90% av all upphandling bara på finska? Krav på svenskakunskap av företag som upphandlas gynnar även våra lokala företag. Jag hoppas att en politisk röst kunde få till förändring här. Pröva rentav att bara göra en upphanding endast på svenska, då gynnas lokala företag ytterligare.

 • Jag kommer att arbeta för svenskan och att det svenska språket bevaras minst på nuvarande nivå i vår stad. Idag finns det bara ett parti som till 100% kämpar för svenskans framtid i Finland. Detta är även huvudargumentet till varför jag ställer upp för SFP.

  Kom även ihåg att om inte SFP får tillräckligt med röster så kan finlandsvenskarna helt förlora en person/ röst i de regionala nämnderna och arbetsgrupperna. Då finns det inte längre någon som bevakar finlandsvenskarnas särställning och som jobbar för att inte svenskan skall försämras ytterligare. Detta är inte bara ett val som avgör vem som tar beslut i Pargas och skärgården, utan även i hela regionen fördelas platserna enligt rösterna i detta kommunalval. I kommunalvalet 2017 lyckades SFP nå ett så pass högt röstetal i regionen att det återtogs platsen i sjukvårdsdistriktets styrelse och platsen i regionala räddningsnämnden som hade förlorats i valet 2012.

  Jag hoppas ni röstar och om inte på mig, så i alla fall på SFP.


  web counter

  Läs mer i vårt valprogram ›