Anders Wikholm

654

"Ge alla en möjlighet att röra på sig, idrotta och finna välbefinnande i ett väl fungerande Esbo. Utveckla Esbo på ett hållbart sätt, med en balanserad ekonomi."

Jobbar som egenföretagare och är starkt involverad i idrottsfältet i Esbo.

Namn: Anders Wikholm
Födelseår: 1970
Kommun: Esbo
Hemort: Esbo, Stensvik
Titel: Företagare, EM, AFM
E-post: anders.wikholm70@gmail.com

Viktiga politiska frågor