Anders Westerlund

762

Fungerande immigration och integration, mentalhälsovård och entreprenörskap behövs för att samhället skall hållas i gång. Speciellt intresserad att representera dem som tycker politik är tråkigt och torrt. Mera vänlighet, komedi och memes behövs.

Namn: Anders Westerlund
Kommun: Helsingfors
Titel: Ingenjör, politices kandidat, socialarbetare