Anders Rosengren

273

"Jag är en samällsaktiv bonde. Jag jobbar för sund ekonomi och ett bra samhälle. "

Jag är 59 årig bonde med en liten bokföringsbyrå som binäring.

Namn: Anders Rosengren
Födelseår: 1962
Kommun: Borgå
Hemort: Borgå
Titel: Bonde
E-post: anders.rosengren@pp.inet.fi
Tel: 0400487743

Viktiga politiska frågor

Välskött ekonomi och näringsliv

Utan näringsliv finns det inte arbetsplatser och då heller inte skattebetalare. Kommunekonomin skall vara i balans för undvika stora problem.

Läs mer i vårt valprogram ›