Anders Kronlund

20

Som ganska nyinflyttad, för ett par år sedan, har jag naturligtvis inte undgått att följa med lokalpolitiken i Kaskö. Den har varit mycket turbulent, i synnerhet ifråga om Kaskö självständighet eller inte. I botten ligger stadens prekära situation ekonomiskt sett. Utan att se mig själv som något slags undergörare tycker jag mig vara beredd att försöka medverka till att få stadens ekonomi på stadiga fötter. Men det är inte det enda jag vill sätta fokusen på. Med hänvisning till partiets goda partiprogram är jag beredd att stöda alla invånares välmående på olika plan.

Jag har fyra vuxna barn och sju barnbarn. Är pensionerad präst och tycker mig nu ha tid och intresse för Kaskö stads bästa.

Namn: Anders Kronlund
Kommun: Kaskö
Titel: Pensionerad präst