Anders Englund

70

"För ett trivsamt, händelserikt och medmänskligt Vasa."

Efter knappt 10 år som psykolog, med svåra situationer som min vardag, har jag lärt mig att hålla fokus på det viktiga, även då inga enkla lösningar hittas.

Namn: Anders Englund
Födelseår: 1986
Kommun: Vasa
Hemort: Vasa
Titel: Psykolog
E-post: anders.englund@vshp.fi

Viktiga politiska frågor

Jämställdhet

Genom att säkerställa en oinskränkt tillgång för alla till bra fritidsaktivitet, utbildning och arbete, oberoende av kön och ursprung, utvecklar vi vår kompetens såväl reellt som proaktivt. Låt oss väcka gnistan hos en bred bas genom att visa att det finns plats för dem i olika sammanhang.

Läs mer i vårt valprogram ›

Kultur

Efter åratal av arbete inom en ideell kulturförening har jag sett hur kulturarbete förenar människor och skapar personlig utveckling. Det kan bidra med nytänkande vara en platform där nya intryck kan nå en bred publik. Ett rikt kulturliv är ett absolut måste för framtidens Vasa.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välmående kommuninvånare

En omfattande möjligheten att söka sig till en vandringsled eller en fritidsaktivitet på kvällarna är något som inte bara lockar människor till Vasa, utan också lyfter och upprätthåller måendet hos dem som bor här. En investering i stadens egna invånare ger den bästa avkastningen.

Läs mer i vårt valprogram ›