Anders Adlercreutz

49

"Sunda skolor, en sund miljö och sunt förnuft - Kyrkslätt har allt som behövs för att vi skall klara oss. "

Jag är riksdagsledamot, företagare, arkitekt, fembarns far och kommunalpolitiker från Kyrkslätt. Jag känner till såväl företagarens som familjernas vardag och jag vet hur utmanande det kan vara att kombinera arbete med familjeliv.

Som riksdagsledamot, kommunalpolitiker och arkitekt har jag haft möjlighet att arbeta för den fråga jag brinner för mest: att skapa en hälsosam och människonära omgivning.

Vår hemkommun Kyrkslätt är för mig speciellt viktig och kär, och det är en hederssak för mig att få jobba för den. Jag hoppas på att få Ert förtroende för detta arbete även i fortsättningen.

Jag vågar påstå att Kyrkslätt är en av Finlands bäst bevarade hemligheter: vi befinner oss ett stenkast från Helsingfors med god kollektivtrafik, omgivna av vacker natur - åkrar, sjöar, hav och skog.

Jag ser inga hinder för att vi tillsammans inte skulle kunna utveckla Kyrkslätt till en modern kommun med dragningskraft och framtidstro, en kommun med balanserad befolkningsstruktur och god livskvalitet.

Namn: Anders Adlercreutz
Födelseår: 1970
Kommun: Kyrkslätt
Hemort: Jorvas, Kyrkslätt
Titel: Riksdagsledamot, arkitekt - kansanedustaja, arkkitehti - MP, architect
E-post: anders.adlercreutz@eduskunta.fi
Tel: 0449810191
www: https://andersadlercreutz.fi
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Boende och byggande

Jag har arbetat som arkitekt i över
20 år och de frågor som berör vår byggda omgivning hör till mitt starkaste kompetensområde. Allra först ska vi fästa uppmärksamhet vid skolor och dagisar som inte längre håller måttet.

Läs mer i vårt valprogram ›

Den bästa skolan

När social- och hälsovårdsreformen träder i kraft förändras mycket. Efter det blir vår miljö och våra skolor våra klart viktigaste attraktionsfaktorer. Vårt läge är utmärkt. Om vi bygger bra och har god skola och dagvård klarar vi oss i konkurrensen med kommunerna runtomkring.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välskött ekonomi och näringsliv

En snabbt växande kommun klara sig inte utan utmaningar. Kyrkslätt kommer att vara tvungen att anpassa sin ekonomi under den kommande perioden. Bara social- och hälsovårdsreformen kommer att leda till stora förändringar. Här gäller det att göra rätt prioriteringar och se till att vi i framtiden fortsättningsvis kan locka både företag och nya familjer till kommunen.

Läs mer i vårt valprogram ›