Anahit Norrbo

35

"Jag är en teamworker"

Mitt namn är Anahit Norrbo.

Jag blev invald i Närpes fullmäktige 2017. Nu, efter fyra väldigt lärorika år, vill jag gärna få möjligheten att påverka mer.

Som mamma och förskollärare ligger bildningsfrågor nära mitt hjärta. Andra viktiga frågor är vård och äldreomsorg.

Jag vill arbeta för en god vård för alla, för att våra äldre skall känna sig trygga och för att vår skola skall vara den bästa skolan.

Jag sitter i Svenska Kvinnoförbundets styrelse, i SFP styrelsen, och är viceordförande för fria bildningen.

Namn: Anahit Norrbo
Födelseår: 1978
Kommun: Närpes
Hemort: Närpes
E-post: anahit.norrbo@narpes.fi
Medlem i :