An Tuan Phan

35

Kandidaten har ännu inte fyllt i all information på sidan.

Namn: An Tuan Phan
Födelseår: 1978
Kommun: Nykarleby
Hemort: Nykarleby
Titel: Maskin service
E-post: phanan026@gmail.com
Tel: 0449791164

Viktiga politiska frågor