Malin Åminne

24

"Lev,Älska,Skratta "

44 år, gift med Grels, mamma till en härlig dotter, Erica 16 år. Arbetar som stationsmästare på Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk.

Jag har nu suttit i fullmäktige i Kronoby i fyra år, och det har varit intressant och lärorikt. Beslutet att ställa upp en gång till var inte självklart, men viljan att vara med och påverka och försöka bidra till att göra kloka investeringar för att vår kommun fortsättningsvis ska vara ett bra ställe att bo på finns helt klart kvar.
Genom att arbeta tillsammans kan vi alla vara med och förbättra kommunen.

Även om jag anser att humor är livsviktigt, kan jag också vara allvarlig när det behövs. En blandning av humor och allvar gör att man kan njuta av livet och ha roligt fastän mötena är långa och besluten är svåra.

Jag är politiskt aktiv inom följande:
Kommunfullmäktigemedlem i Kronoby
Ordförande för tekniska-och miljönämnden i Kronoby
Kronobys representant i polisdelegationen
Medlem i SFP:s lokalavdelning i Kronoby

Övriga uppdrag:
Styrelsemedlem i Kronoby FBK (sekreterare)

Namn: Malin Åminne
Födelseår: 1976
Kommun: Kronoby
Hemort: Kronoby
Titel: stationsmästare
E-post: malinaminne@gmail.com

Viktiga politiska frågor

Idrott och motion

Att satsa på idrott och motion för alla människor är att satsa på hälsa, välmående och livskvalitet

Läs mer i vårt valprogram ›

Boende och byggande

Kommunen bör ha en snabb och effektiv service när någon är intresserad av att bygga. Vi bör ha färdigt planerade tomter i alla kommundelar ifall vi ska kunna locka hit inflyttare. Vi behöver också ha tillräckligt med hyresbostäder att erbjuda.

Läs mer i vårt valprogram ›