Alice Utriainen

257

"Vi måste ta hand om barnen - de är vår framtid"

Kandidaten har ännu inte fyllt i all information på sidan.

Namn: Alice Utriainen
Födelseår: 1959
Kommun: Träskända
Hemort: Träskända
Titel: Huvudförtroendeman

Viktiga politiska frågor