Alexandr Foy

251

"Jag är en ny balans mellan vänster och höger"

Ledare, innovatör, humanist, pappa

Meriter:
Folktinget förtjänstmedalj, 2020
Svenska-dagen priset, 2018
Bojan-Sonntag priset, 2015

- Ledamot i social- och hälsovårdsnämnden
- Integrerar på svenska 100 invandrare /år
- Har jobbat inom omsorg och småbarnspedagogik

- Talar fem språk
- Delägare i ett ekologiskt renoveringsföretag
- Hobbyer : teater, historia, fitness, kampsport

Namn: Alexandr Foy
Födelseår: 1989
Kommun: Borgå
Titel: Versamhetsledare
E-post: alexandrfoy89@gmail.com

Viktiga politiska frågor

Kultur

Under 2021-2025 ska kommunen bekämpa konsekvenser av covid . Det betyder att kommunen måste prioritera företagsamhet, kultur och motion samt skapa nya verksamhetsformer.

Vad exakt vill jag kämpa för?

- Utegym ska finnas i alla stadsdelar

- Inomhus skatepark kombinerad med graffiti-skolan

- Inrätta rådgivning till pappor

- Startup-hub för unga företagare

Läs mer i vårt valprogram ›

Integration

Integration på svenska

Samspel mellan kulturer gör vår stad livligare och rikare på många plan. Anställda på internatonella IT-företag som behöver inte längre komma till kontor tittar allt oftare österut vid val av kommunen att bosätta sig och sina familjer i. Det skapar bra förutsättningar för Borgå att attragera bra skattebetalare och idérika människor. Och då är det bra tid för Svenskfinland att bjuda in dem och deras barn till svenskspråkiga dagis och skolor.

Om jag blir invald lovar jag att jobba för det på högre nivå.

Levande integration på svenska garanterar:

- att antal svenkspråkiga röstberättigade i kommunen ökar

- att service på svenska förblir levande och utvecklas

- om Borgå är attraktiv för anställda inom IT-branchen då kan vi få hit bra skattebetalare och integrera dem på svenska

- större marknader öppnas för finlandssvenska företagare med hjälp av mångfalden

Läs mer i vårt valprogram ›

Seniorvänligt samhälle

Ålderdom är en tid av meningsfullhet, överförande av kunskaper till nästa generation och upprätthålande av bra fysisk och psykisk kondition.

Social- och hälsovårdsministeriet har publicerat "Nationellt åldersprogram fram till år 2030 : För ett ålderskunnigt Finland"
SOTE-reformen bär med sig en hel del strukturella förändringar som staden skall vara redo för.

Om jag blir invald vill jag jobba för de äldres bästa, förverkliga ministeriets planer och riktlinjer och göra Borgå till seniorvänligaste kommun i Finland.

Några av mina påstående :

- med regelbunden motion tappar man sina kognitiva förmågor långsammare

- ofrivillig ensamhet hos äldre personer påverkar deras psykisk och fysisk hälsa

- bättre stöd för närståendevård behövs

- om staden ger över en del av tjänster(enligt SOTE) då skall vi inrätta en äldreombudsman för att kontrollera kvaliteten.


Läs mer i vårt valprogram ›