Alexander Rittinghaus

69

"För en trygg framtid!"

19 år gammal utexaminerad vaktstyrman. Beväring i Finlands marin.

Namn: Alexander Rittinghaus
Födelseår: 2001
Kommun: S:t Karins
Hemort: S:t Karins
Medlem i :

Viktiga politiska frågor