Aldo Sari

71

"Rösta för ett vackert Åbo"

Jag föddes på Heideken drygt 30 år sedan och tillbringade mina första 19 år i trähus bakom Åbo Domkyrka. Fabriksgatan är min eviga hemgata.

Jag förstod aldrig varför delar av Åbo såg ut som en post-sovjetisk stad. Det fanns gamla hus här och där, men stora delar av staden utgörs av gråa och deprimerande höghus i äkta DDR-stil. Jag ville återbygga det vackra, gamla Åbo.

Till mina hobbyn tillhör rugby och gymmet. En stor del av min fritid ägnas till Åbos historia och stadsplaneringsteorier samt arkitekturhistoria. Utanför min fritid arbetar jag på Skatteförvaltningen.

Namn: Aldo Sari
Födelseår: 1990
Kommun: Åbo
Hemort: Åbo
Titel: Skattesekretare
www: https://aldosari.fi

Viktiga politiska frågor

Boende och byggande

Jag vill bygga i nygammal stil. Klassisk arkitektur är vacker och ger tilläggsvärde för staden samt omgivningen.

Gråa elementhus påminner om DDR. Vi måste bygga i nyklassiska stilar i Åbo rutplanområde. Det görs redan i Sverige och Tyskland, varför inte i Finland?

Läs mer i vårt valprogram ›

Jämställdhet

Man skall se till att det finns förmånligt och vackert boende i Åbo. Boendets kostnader stiger kraftigt, men lönerna håller inte med i takten. Hyran eller amorteringen utgör den största enskilda utgiften för familjer och singlar.

Åbobornas köpkraft sjunker ifall prisnivån på boende skjuter upp som i Helsingfors. Detta kan leda till mindre inkomster för småföretag så som stadens restauranger och kaféer. Det får inte hända.

Läs mer i vårt valprogram ›

Kollektivtrafik

Spårvagnarna måste komma tillbaka till Åbo. Vi är den ända stora staden i Finland som inte bygger nya språvagnslinjer. Både Helsingfors och Tammerfors gör det.

Jag äger en bil själv, men vår stad behöver inga flera parkeringshus. Spåran leder till ekonomisk tillväxt, bättre stadsutveckling och fungerande kollektivtrafik.

Läs mer i vårt valprogram ›