Aki Ahonen

643

"Naturälskande högerliberal från Åggelby."

Jag är 38 år gammal upphandling specialist. Mina politiska drivkrafter är rättvisa, individuell frihet och lika möjligheter. Jag gillar reservaktiviteter, airsoft, cykling och vandring. De viktigaste sakerna i staden är den omgivande naturen, säkerheten och möjliggör ekonomisk framgång.

Namn: Aki Ahonen
Födelseår: 1983
Kommun: Helsingfors
Hemort: Helsingfors
Titel: Sortimentschef

Viktiga politiska frågor

Boende och byggande

Mer än 15% av Helsingfors lägenheter hyrs utanför den fria marknaden. Staden bör minska hyresbostäderna till för lågt pris, vilket höjer de fria marknadspriserna. Kompletterande konstruktion måste utföras med särskild försiktighet för att skydda den omgivande naturen.

Läs mer i vårt valprogram ›

Fungerande infrastruktur

I en fungerande stad är det möjligt att flytta efter behov och cykla, till fots, med bil eller med allmänheten. Fjärrvärme-, el- och vattennät spelar däremot en nyckelroll i ekonomiska och ekologiska bostäder.

Läs mer i vårt valprogram ›

Välskött ekonomi och näringsliv

Staden ensam kan inte skapa en bra och hållbar ekonomi, den behöver stadsbor. Hinder för framgång måste minskas i både tillståndsprocesser och beskattning. Helsingfors, som stad, borde inte finansiera "allt kiva för alla" utan möjliggöra byggandet av välbefinnande för människorna själva.

Läs mer i vårt valprogram ›