Aija Ström

119

"Välbefinnande – vad betyder det för dig?"

Jag är född Vasabo och är mor till två fina döttrar som nu är vuxna och har familj. Är också mormor till fem barnbarn. Familjen är min stödpelare i vardagen och på fritiden är jag för det mesta på villan i skärgården. Lever med mina två hundar och att studera hör till mina fritidssysslor. Hela mitt arbetsliv har jag arbetat inom social- och hälsovården, som nog är många år. Mina olika arbetsuppgifter har bidragit till att jag behövt mer kunskap och idag har jag tre magisterutbildningar inom social- och hälsovården utöver min sjukskötarutbildning. Har haft förmånen att arbeta inom sjukvården som sjukskötare, inom kommunen som äldreomsorgschef och inom staten som överinspektör. All den erfarenhet jag har fått med mig har jag idag som privatföretagare inom socialvården. Jag önskar att jag kunde bidra med mina kunskaper och få arbeta för välfärden i min stad.

Namn: Aija Ström
Födelseår: 1961
Kommun: Vasa
Hemort: Vasa
Titel: Enhetschef
E-post: aija.strom@gmail.com
Tel: 0503593963
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Företagande och sysselsättning

Sysselsättning är en väsentlig faktor för ekonomisk tillväxt, människornas välbefinnande och hållbara offentliga finanser. En ökad sysselsättning tryggas i framtiden av en välfungerande arbetsmarknad och konkurrens. Strukturförändringar inom arbete, yrken och branscher leder till förändringar i fråga om vilken kompetens som behövs på arbetsmarknaden. Företagens och arbetstagarnas anpassning är i nyckelposition när det gäller skapande av nya jobb och människors övergång från utbildning till arbetsmarknad och från en arbetsplats eller arbetsuppgift till en annan.

Läs mer i vårt valprogram ›

Ungas välmående

Ungas välmående är en investering för framtiden. Nu i dessa extrema tider är barn och ungdomar mer utsatta en tidigare. Nu om någonsin behövs insatser för att stöda deras vardag. Skolorna är på distans och mångas hobbyverksamhet är minimerad, vilket bidrar till att barn och ungdomar känner sig isolerade och ensamma. Stödåtgärder för barn och ungas välmående behövs och nya innovativa sätt att nå dem bör utvecklas.

Läs mer i vårt valprogram ›

Seniorvänligt samhälle

Seniorvänligt samhälle ser jag som ett samhälle som är tryggt och där människorna mår bra, man får den vård och omsorg man behöver och det finns en fungerande äldrevård på alla nivåer i vårdkedjan.

Läs mer i vårt valprogram ›